Shëndeti

Rinovimet që po ndodhin në QMF “Dardania”

Rinovimi i QMF-së në lagjen Dardania

Nga mungesa e rinovimeve që nga viti 2005, në QMF-në e lagjes Dardania po bëhet:

Rinovimi i çatisë;
Rinovimi i tualeteve;
Rinovimi i hapësirave të brendshme.

Për infrastrukturë të qasshme dhe shërbime efikase për të gjithë pacientët dhe stafin mjekësor.

You Might Also Like