ARSIMI

Shoqata e Informatikës u shkruan deputetëve

Email deputetëve të Kuvendit:
Tema: Rëndësia e Informatikës për zhvillimin e Kosovës
Të nderuar deputetë të Kuvendit të Kosovës,
Qasja në informatikë në shkollat ​​fillore e të mesme të vendit nuk ka qenë kurrë më e rëndësishme. Informatika e nxit inovacionin në të gjithë ekonominë dhe do të jetë thelbësore për rimëkëmbjen ekonomike të vendit nga pandemia. Pavarësisht, lënda mbetet e margjinalizuar gjatë gjithë arsimit fillor e të mesëm. Në SHBA “vetëm tetë shtete u japin të gjithë studentëve të nivelit K-12 qasje në lëndë. Ndërkohë, aktualisht ka 389,488 punë të hapura kompjuterike në të gjithë vendin dhe vetëm 71,226 studentë janë diplomuar në shkenca kompjuterike vitin e kaluar.” Në Kosovë gjendja është shumë më keq.
Pavarësisht nga nevoja urgjente për një fuqi punëtore të përforcuar me teknologji, vetëm 47 përqind e shkollave të mesme në SHBA ofrojnë kurse të informatikës, duke lënë sot shumicën e studentëve pa mundësinë për t’i zhvilluar këto aftësi të rëndësishme. Në Kosovë gjendja është shumë më keq. Më tej, mësuesit e kësaj lënde kanë nevojë për llojin e mbështetjes dhe zhvillimit profesional që marrin kolegët e tyre të matematikës dhe gjuhës.
Ndërsa punoni me kolegët tuaj për të zgjidhur shpenzimet dhe strategjitë për sa zgjat mandati juaj, ju nxis të siguroni që mësuesit e informatikës dhe kolegët tanë të kenë qasje në zhvillim profesional me cilësi të lartë dhe burimet e nevojshme për t’u ndihmuar shkollave ​​dhe njerëzve që punojnë fort që ne të dalim nga pandemia aktuale, duke ua dhënë nxënësve e studentëve aftësitë dhe njohuritë që u duhen për të qenë të suksesshëm në një ekonomi të Shekullit 21. Programet që janë kaq të rëndësishme për shkollat ​​e forta, që mbështesin zhvillimin profesional për arsimtarët, investimet në programet e mbështetjes së studentëve dhe të pasurimit akademik, si dhe qasja e gjerë në informacion dhe në pajisje – duhet të marrin investime që mbështesin kërkesat e papara që po përpiqen t’i përmbushin shkollat ​​dhe arsimtarët. Përveç kësaj, fuqia punëtore mësimdhënëse e informatikës vazhdon të shpresojë që Kuvendi do të përvetësojë fonde të synuara për të investuar në rritjen e qasjes në informatikë në arsimin fillor e të mesëm.
Së fundmi, do të isha i lumtur të ndaja më shumë rreth asaj se si duket arsimi informatik në rrethin tonë dhe t’ju ftoj të vizitoni web-faqen dhe grupin tonë, e pse jo edhe të merrni pjesë në zhvillimin e shoqatës. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem më kontaktoni në [email protected]
Qofshi mirë me të gjithë e me të gjitha!
Ridvan Bunjaku
Kryetar i Shoqatës së Informatikës
Letra është frymëzuar nga
Më shumë për Shoqatën e Informatikës:
Grupi në Facebook aktualisht i numëron 1,136 a​nëtarë aktivë, prej të cilëve 26% femra.

You Might Also Like