Gjilan

Takim i Drejtorit të Drejtorisë rajonale të Policisë në Gjilan dhe DKA Viti

Gjilan, 25 tetor 2023

Drejtori i Drejtorisë rajonale të Policisë në Gjilan, Kolonel Agron Rukiqi me stafin e tij kanë mbajtur takim me Kryetarin e komunës së Vitisë Z.Sokol Haliti, Drejtoreshën e Arsimit në Viti Znj.Arta Ajeti, Drejtorët e shkollave të mesme të larta të komunës së Vitisë dhe Kryetarin e këshillit të prindërve Z.Avdyl Misini.

Takimi është mbajtur në vazhdën implementimit të ‘’Strategjia e integruar e policimit të drejtuar nga intelegjenca dhe policimit në bashkësi’’ dhe implementimit të planeve operacionale ‘’Fillimi i vitit të ri shkollorë dhe siguria në shkolla 2023-2024’’

Qëllimi i këtij takimi ka qenë bashkëpunimi i Policisë së Kosovës me DKA-në, personelin shkollor, këshillin e prindërve dhe këshillin e nxënësve në parandalimin dhe luftimin e dukurive negative në shkolla, përreth tyre dhe siguria e përgjithshme në shkolla.

Gjatë këtij takimi nga ana e të gjithë të pranishmëve gjendja e sigurisë nëpër shkolla dhe rreth tyre është vlerësuar e qetë dhe stabile.

Nga Kolonel Rukiqi u theksua se që nga fillimi i vitit të ri shkollor Drejtoria rajonale e Policisë në Gjilan është duke vazhduar me detyra konkrete për njësitet në terren duke planifikuar që në të gjitha shkollat dhe përreth ambienteve të tyre të ketë prezencë të shtuar të policisë, po ashtu janë duke u implementuar dhe do të implementohen projekte, fushata e ligjërata vetëdijësuese me qëllim të parandalimit të dukurive negative dhe rritjes së nivelit të sigurisë në ambientet shkollore.

Gjithashtu edhe Kryetari Z.Haliti dhe Drejtoresha e Arsimit Znj.Ajeti u shprehen të kënaqur me bashkëpunimin me Policinë e Kosovës, nga i cili bashkëpunim gjendja e sigurisë në shkolla të kësaj komune është e qetë.

Të gjithë të pranishmit u dekoduan që bashkëpunimi dhe koordinimi në mes të institucioneve do të jetë i vazhdueshëm.

Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria – Vlada – Government Ministria e Punëve të Brendshme Ministarstvo Unutrašnjih Poslova / Ministry of Internal Affairs Policia e Kosovës/Policija Kosova/Kosovo Police Drejtoria e Përgjithshme e Policisë/ Generalna Policijska Direkcija/General

You Might Also Like