Gjilan

U pensionua gjeodeti Ruzhdi Shabani

Dje më 10.05.2022 përcollëm në pensionim kolegun dhe bashkëpuntorin Ruzhdi Shabani- gjeodet njëheresh edhe nje nga puntorët më të vjetër të drejtorisë së gjeodezisë kadastrit dhe pronës me më shumë se 44 vite kontribut në këtë drejtori.
Puna, komunikimi, disiplina, profesionalizmi dhe korrektësia në punë janë vetëm disa nga virtytet e tij!
Mbi 44 vite punë vetëm në gjeodezi dhe kadastër, la gjurmë të mëdha në drejtorinë tonë. Duke qenē pjesëmarres pothuajse në te gjitha proceset që kanë ndodhur në sektorin e gjeodezisë dhe kadastrit përgjatë këtyre 4 dekadave, që janë jo pak, duke pas parasysh evolimin që ka pësuar kjo lëmi, e në veçanti procesi i transformimit nga kadastri manual në atë digjital). Andaj ne si drejtori jemi gjithmonë falënderues për punën dhe kontributin e tij 40 vjeçar në DGJKP.
Ne bashkëpunëtorët e tij i urojmë z.Ruzhdi SHABANI jetë të gjatë, shëndet dhe gjitha të mirat në jetën pas pensionimit!
Gjithashtu, në këtë natë të veçantë për z. Ruzhdi Shabani, nënkryetarja e komunes znj. Leonora Morina Bunjaku, në emër të kryetarit të komunës z.Alban Hyseni, ndau mirënjohje për kontributin e dhënë në komunën e Gjilanit, në Drejtorinë për Kadastër,Gjeodezi dhe pronë për z.Ruzhdi Shabani, z.Isuf Berisha dhe z.Isuf Berisha.

You Might Also Like