OPINION

U shua Shyqri Nimani artisti figurativ dhe i shumë prirjeve tjera artistike

Mehmetali Rexhepi
U shua Shyqri Nimani artisti figurativ dhe i shumë prirjeve tjera artistike! U shua një figurë frymëzuese e këngës, e fjalës, e ngjyrave të brushës… Ishin tërheqëse këngët e lehta të tij, të cilat freskonin vapën e rinisë time, si: Adriatiku, Iliriana, Studenti dhe dashuria, Etja dh zogj e të tjera. Ilustrimet me shije të dhjetëra ballinave të librave artistikë; edikumi i brezave të artistëve anë e kënd trojeve shqiptare, si dhe rrezatimi kulturor i personalitetit Tij si artist profesionist dhe, si njeri i vlerave të larta kulturore kombëtare dhe evropiane, padyshim pasuruan, begatuan, lartësuan dhe fisnikëruan kulturën tënë edhe jashtë përmasës sonë etnike!
Bëftë dritë të përhershme fanari Jot Maestro!

You Might Also Like