ARSIMI

UKZ dhe GIZ/DIMAK kanë mbajtur ditën informuese për migrimin

Universiteti “ Kadri Zeka” në Gjilan, në bashkëpunim me organizatën gjermane GIZ/ DIMAK, ka organizuar Ditën Informuese lidhur me mundësitë e migrimit të rregullt në vendet e Bashkimit Evropian dhe rreziqet nga migrimi ilegal.

Prorektori për bashkëpunim ndërkombëtar Dukagjin Leka, pasi përshëndeti të pranishmit, tha se ky organizim është mjaft i qëlluar. Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan, po krijon mundësi për diskutime të ndryshme gjithnjë në të mirë të studentëve dhe shoqërisë së vendit tonë, tha prorektori Leka. Ai tha se qëllimi i këtij organizimi dhe kësaj fushate është parandalimi i migrimit të parregullt.

Ndërkohë që, gjatë takimit për migrimin dhe imigrimin ka falur Gernot Pfandler, Ambasador i Austrisë në Kosovë, Timo Langemeijer, Këshilltar Rezident i Binjakëzimit në projektin e BE-së, me temën: “Fuqizimi i institucioneve të Kosovës në menaxhimin efektiv të migrimit, hyrje në projektin e binjakëzimit dhe kampanjë”, Katy Verzelen, Eksperte e migrimit në zyrën belge për migrim, me temë:” Migrimi i rregullt dhe pasojat e migracionit të parregullt”, Peter Schreiner, Ekspert i migrimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Austrisë , është paraqitur me temën:” Migrimi masiv nga Kosova në 2015: analiza e bazuar në përvojë. Mundësitë e migrimit të ligjshëm për në Austri” dhe Edmond Gashi, koordinator Kombëtar për Qendrën Informuese Gjermane për Migrim, Trajnim Professional dhe Karrierë “DIMAK”, me temën:” Mundësitë e migrimit të ligjshëm për punë ose studim në Gjermani, mundësitë e vetë-zhvillimit në Kosovë dhe mundësitë rajonale”.

Në takim është diskutuar për çështje të migracionit, si dhe janë dhënë informata të sakta se çfarë është migrimi i rregullt. Po ashtu, nga DIMAK, është prezantuar qasja e Gjermanisë në menaxhimin efektiv me të interesuarit për migracion të rregullt.

Po ashtu të pranishmit janë njoftuar në detaje për qëllimin e fushatës në tërësi dhe aktiviteteve të cilat kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe.

Ndërkohë, pas përfundimit të prezantimeve, panelistët kanë hapur diskutimin për pyetje të pranishëm në audiencë.

You Might Also Like