Trashëgimi

VAZHDON RIVLERËSIMI I OBJEKTEVE TË MBROJTURA

 
Vazhdojnë vizitat e Qenddrës Rajonale për Trashigimi Kulturore nëpër objektet e trashëgimisë kulturore, të cilat janë në mbrojtje të shtetit, qoftë të përkohshme apo përhershme, në tërë regjionin e Gjilanit.
Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore e Gjilanit, përkatësisht ekipi vlerësues, edhe gjatë kësaj vjeshte, përmes këtyre vizitave po e rivlerëson gjendjen e objekteve, të cilat janë pjesë e Listës së mbrojtur.
Nga ajo që u pa e po shihet, e që po ua sjellim edhe përmes disa pamjeve ( fotografive ), vërehet dukshëm pasuria e kësaj trashëgime, të cilën ka zënë ta dëmtojë, dhëmbi i kohës.
 

You Might Also Like