Gjilan

Zyrtarët komunalë dhe ndërtuesit diskutojnë për procedurat e lejeve ndërtimore e certifikatat e përdorimit

You Might Also Like