Gjilan

Kuvendi i Komunës do të mblidhet nesër për të ndihmuar përballjen me Covid 19

Kuvendi i Komunës është ftuar për një seancë të jashtëzakonshme me ftesë të kryesueses së Kuvendit dhe me rekomandimin e Haziri, për rialokimin e mjeteve për nevojat emergjente.

“Në kuadër të ligjit është bërë kërkesë për një fond shtesë për fushën e emergjencës dhe kjo me arsyetimin se në bazë të ligjit kemi të drejtën në nivelin lokal , që 5 përqind të mjeteve të alokuara për investimet publike, mund të alokohen për nevoja të emergjencave. Ne kemi rekomanduar që 250 mijë euro përmes votimit nga Kuvendi Komunal t’i ndajmë për mbrojtjen e shëndetit publik. Gjithashtu, para këshilltarëve komunal do të jepet një raport për gjendjen dhe masat e ndërmarra të ekipit në ruajtjen e shëndetit publik”, ka njoftuar ai.

Gjithashtu, Haziri ka njoftuar se kjo mbledhje do të mbahet në hapësirën e gjimnazit “Xhavit Ahmeti”, në bazë të kushteve që ka rekomanduar Qendra e Shëndetit Publik në Gjilan. Kjo mbledhje është me destinim dhe ka kushtet për mbajtjen e saj.

Ai, po ashtu, ka falënderuar ndërmarrësit e Gjilanit, me ndihmën e të cilëve mbi 1300 familje në nevojë janë mbështur.

You Might Also Like