Gjilan

Po mbështeten të rinjtë

Viteve të fundit mbështetja e Bashkimit Europian përmes shumë programeve për të rinjtë, të rejat, gratë dhe fermerët e Gjilanit mbi bazën e barazisë gjinore, është impresive. Faleminderit pafund për përkrahjen. Këta janë disa nga projektet e realizuara në vitet e fundit:
– 250 fermerë u mbështetën për ngritjen e kapaciteteve dhe përkrahjes direkte
– 40 të rinjve iu mundësua punësimi në kuadër të programit agro rural
– 100 të rinj u aftësuan në agro biznese lokale
– 130 tezga për agro prodhuesit
– 70 gra u aftësuan në fushën profesionale teknike dhe në fushën e aftësimit për ndërmarrësi
– Hapja e Qendrës artizanale në funksion të grave të reja për zhvillimin e shkathtësive të tyre
– Realizimi i programit mjedisor në Cernicë i cili e ul rrezikun e vërshimeve dhe
– Me programin e fundit në fushën e IT-së, do të përfitojnë 140 të rinj e të reja, të cilët do të aftësohen dhe certifikohen në programet më të avancuara të fushës, sikurse që do të financohen iniciativat e të rinjve në formë të Star-Up.
Lutfi Haziri

You Might Also Like