Trashëgimi

Atik Xhamia dhe ish-Shkolla e Muzikës në Gjilan objekte në mbrojtje të përhershme

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore merr në Mbrojtje të Përhershme dy objekte Kulturore të Gjilanit e ato janë Atik Xhamia në Gjilan dhe ish- Shkolla e Muzikës së Gjilanit.

Sipas Artan Hoxhës, drejtor në Qendrën Rajonale për Trashëgimi Kulturore, Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Gjilan ka bërë një punë të rëndësishme në fushën e trashëgimisë gjatë vitit 2022. Ka përplotësuar të dhënat e kërkuara duke përgatitur 12 dosje për Mbrojtje të Përhershme, ku 10 prej tyre janë nga Rajoni i Gjilanit dhe 2 nga Rajoni i Ferizajt:

 1. Atik Xhamia – Gjilan
 2. Shkolla e muzikës në Gjilan (ish-saraji i Mustafë Pashës) – Gjilan
 3. Shtëpia e Zekirja Abdullahut – Gjilan
 4. Shtëpia e Muhamer Shabanit – Perlepnicë
 5. Objekti i ish depos ushtarake turke – Gjilan
 6. Objekti i Kajmekamllakut – Gjilan
 7. Kisha e Shën Anës në Dunav – Gjilan
 8. Shtëpia e Haxhi Ahmetit – Viti
 9. Teqja e Sheh Zenel Abedinit – Kamenice
 10. Kisha e Shndërrimit në Pasjan
 11. Xhamia e Sinan Pashës – Kaçanik
 12. Kompleksi Kisha dhe Xhamia – Ferizaj

Qendra jonë ka përgatitur dosjet e objekteve kulturore sipas kritereve të formularit të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi. E rëndësishme është konsideruar edhe përgatitja e perimetrit të zonës së mbrojtjes të këtyre aseteve të propozuara, thotë Hoxha.

Dosjet e tilla, më pas janë dorëzuar në Komisionin e Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Përhershme. Dhe pas shqyrtimit të materialit të dorëzuar është konstatuar se dokumentacioni plotëson kriteret e përcaktuara dhe të njëjtat dosje i janë dorëzuar MKRS-së dhe Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore.

Pas shqyrtimit të dosjeve, Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore ka vendosur që gjatë vitit 2022 të marrë në MP dy asete nga Rajoni i Gjilanit: Atik Xhaminë dhe Shkollën e Muzikës, sot objekti i Muzeut etnologjik.

“Pritet që gjatë vitit 2023 që Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore të marrë në mbrojtje asetet tjera të propozuara nga Qendra jonë”, ka thënë Artan Hoxha, drejtor në QRTK – Gjilan./kryelajmi.com/

 


You Might Also Like