Trashëgimi

Kisha e Shën Anës në Dunav

Read More...

Trashëgimi

Kisha e Shën Gjergjit, e njohur si Shkolla e Parë Shqipe në Kosovë

Read More...

Trashëgimi

Manastiri i Shën Mëhillit, Buzovik, Viti

Read More...

Trashëgimi

Manastiri i Moçarit me vlera arkitekturore

dini Shkruan: Sherafedin Kadriu, Qendra Rajonale për Trashigimi Kulturore në Gjilan

Read More...

Trashëgimi

Gërmadhat e kishës së Shën Varvarës në Kmetoc

Read More...

Trashëgimi

Mbetjet e kishave dëshmi e lashtësisë

Read More...

Trashëgimi

Katër kisha paleokristiane të Hanit të Elezit

Read More...

Trashëgimi

Kalaja e Pogragjës objekt i rëndësishëm i kulturës sonë


Read More...

Trashëgimi

Nekropoli tumular i Llashticës

Read More...

Trashëgimi

Gjilani qytet pa kinema

Objekti i kinemasë është mbuluar me reklama të kompanive ndërtimore, kurse në bazë të punëve që po bëhen, ai po shndërrohet në objekt afarist – banesor.

Read More...