Te ndryshme

DEBAT PUBLIK Për Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për vendosjen e makinerisë për bluarjen dhe seperimin e gurit të mermerizuar si dhe prodhimine gurëve dekorativ në Bob, Kaçanik

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Neni 16, pika 4, Kompania “Zaha Group” Sh.p.k. – Bob, Kaçanik në bashkëpunim me Ministrin e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe komunën organizojnë:

DEBAT PUBLIK Për Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për vendosjen e makinerisë për bluarjen dhe seperimin e gurit të mermerizuar si dhe prodhimine gurëve dekorativ në Bob, Kaçanik.

Njoftohet publiku i interesuar se më datën 25.04.2024 në ora 10:00 në ambientet e shtëpisë së kulturës “Ismail Raka” në Kaqanik, do të organizohet debat publik nga Kompania “Zaha Group” Sh.p.k. – Bob, Kaçanik në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Komunën. Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën ZOOM https://us04web.zoom.us/j/77990581095?pwd=1yOOWVlB6qAX0RWMsKXZNS05O02TX3.1 Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni raportin e VNM-së për Kompaninë “Zaha Group” Sh.p.k. – Bob, Kaçanik për vendosjen e makinerisë për bluarjen dhe seperimin e gurit të mermerizuar si dhe prodhimine gurëve dekorativ në Bob, Kaçanik. https://mmphi.rks-gov.net/Document/Announcements?type=2 Në emalin e mëposhtëm mund të dërgoni komentet lidhur me projektin [email protected] Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.

You Might Also Like