Viti

Gjatë këtij viti Autoriteti Pyjor në Viti  ka konfiskuar mbi 115 metra kub dru zjarri dhe 27 automjete me të cilët po transportoheshin masa drunore në mënyrë ilegale

Kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti vitin 2019 e kishte shpallur vit të mbrojtjes së pyjeve në këtë komunë. Me këtë rast janë ndërmarrë masa të shumta për mbrojtjen e pyjeve publike në territorin e Komunës së Vitisë dhe vetëm gjatë këtij viti janë konfiskuar 27 automjete me të cilët transportoheshin masë drusore në mënyrë ilegale. Gjithashtu janë konfiskuar mbi 115metra kub  dru zjarri dhe ndaj personave që kanë dëmtuar pyjet publike në territorin e komunës së Vitisë janë shqiptuar gjoba nga gjykata në vlerë prej mbi 6000 euro.

E Përgjegjës i Autoritetit Pyjor në Viti, duke folur rreth masave që janë ndërmarrë me qëllim të mbrojtjes së  pyjeve nga dëmtimet dhe prerja ilegale  ka thënë se  masat të cilat i ka ndërmarrë Komuna e Vitisë në bashkëpunim me mekanizma të tjerë në mbrojtjen e pyjeve në këtë komunë kanë dhënë sado pak rezultate të cilat janë evidente .

Ai k shtuar se “Duke u bazuar në ligjet në fuqi për mbrojtjen e pyjeve si dhe në vendimin e kryetarit Haliti që ka shpall këtë vitin 2019 si vit për mbrojtjen e pyjeve, ne në vazhdimësi si Autoritet Pyjor Komunal që veprojmë në kuadër të Drejtorisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, kemi ndërmarrë masa të shumta të parandalimit të prerjes ilegale të pyjeve gjatë këtij viti. “Kemi bllokuar disa herë rrugët ilegale të cilët shfrytëzoheshin për transportin ilegale të drunjve. Gjithashtu  gjatë këtij viti janë konfiskuar 27 automjete me të cilët transportoheshin ilegalisht masë drusore dhe kemi konfiskuar mbi 115 metra kub  dru zjarri të cilat tani gjenden në hapësirat e Autoritetit Pyjore Komunal në Viti”, u shpreh Ismajli.

Ai bënë me dije se ndaj këtyre personave janë ngritur edhe procedura gjyqësore. “Kemi ngritur dhe kemi dorëzuar fletëparaqitje në Gjykatë ndaj atyre personave që kanë shkaktuar dëme në pyjet e komunës së Vitisë. Ndërkaq nga gjykata janë shqiptuar gjoba në vlerë mbi 6000 euro ndaj 20 personave, ndërkaq edhe 7 janë në procedurë gjyqësore, ndërsa 20 prej tyre në bazë të vendimeve nga gjykata pas pagesës së gjobës i kanë marrë automjetet e tyre”, ka thënë  Ismajli.

Ai gjithashtu tregon se në fund të muajit të shkuar në njësinë menaxhuese të Kopilaqës, konkretisht në fshatin Mjak, kanë arritur të konfiskojnë një automjet i cili po bënte bartjen e masave drusore të prerë në mënyrë ilegale në pyjet publike të Komunës së Vitisë dhe ndaj tij është ngritur fletëparaqitje për dëmet e shkaktuara.

Përgjegjësi Ismajli tregon se edhe një personit tjetër i është konfiskuar motorrsharra dhe poashtu ndaj këtij personi është ngritur fletëparaqitje duke përmeendur se aksioni i fundit është ndërmarrë nga Rojet e Pyjeve në bashkëpunim me Policinë Kufitare të Kosovës. Ai gjithashtu falënderon të gjithë mekanizmat që po bashkëpunojnë me Autoritetin Pyjor të Komunës në parandalimin e kësaj dukurie negative dhe ftoj qytetarët të cilët hasin në prerjen dhe transportimin ilegale të drunjve të njoftojnë organet përkatëse. Aziz Zuka

You Might Also Like