Gjilan

Gjilani nis nesër kampanjën “Green & Clean” – Axhenda e aktiviteteve

Gjilani nis nesër kampanjën “Green & Clean” – Axhenda e aktiviteteve

Aktivitetet

 1. Pastrimi i (Rrugeve, Lagjeve, Fshatrave)
 2. Pastrimi i institucioneve (Komunale, Arsimore. Shendetesore)
 3. Pastrimi i shtreterve te lumenjve
 4. Eliminimi i deponive ilegale
 5. Mbjellja e drunjeve dekorative ne disa zona te qytetit
 6. Mbjellja e luleve ne disa zona te qytetit
 7. Vendosja e kontiniereve te mbeturinave
 8. Pastrimi i Pendes se Livocit dhe Perlepnices
 9. Dita boterore e biciklisteve (Levizim pa vetura)
 10. Hiking
 11. Ligjerata ne shkollat fillore ( Te ruajme ambientin )

Me rendesi: Numri i aktiviteteve mund te ndryshoj gjate kohes se kampanjes. Data e aktivitetit ndryshon vetem ne raste te kushteve te veshtira klimatike.

Implementimi

22 Prill 2022 – E premte

Fillimi i kampanjes: Kampanja “Green & Clean” fillon me konference per shtyp ku do te behet hapja e saj, pastoj do te vazhdoj me aktivitete e parapara ne axhende per kete dite.

Orari i aktiviteteve

 • 09:00 Konferenca per shtyp
 • 09:00 Ligjerate (Ora e pare mesimore)
 • 09:30 Pastrimi i Parkut te qytetit
 • 09:30 Pastrimi i hapesirave te Institucioneve Komunale te Gjilanit
 • 13:00 Mbjellja e drunjeve
 • 20:00 Larja e Rrugeve

24 Prill 2022 – E diel

 • 09:00 Levizim se bashku pa makina

( Biciklistet & Personat me nevoja te vecanta )

26 Prill 2022 – E marte

 • 09:00 Pastrimi i Sheshit te Qytetit
 • 10:00 Pastrimi i QKMF-se
 • 13:00 Pastrimi i fshatit Velekince
 • 16:00 Pastrimi ne shkollat fillore (Musa Zajmi dhe Mulla Idriz Gjilani)

28 Prill 2022 – E enjte

 • 10:00 Pastrimi i zones Dardania
 • 13:00 Pastrimi i fshatit Miresh
 • 14:00 Pastrimi ne shkollat fillore (Selami Hallaqi dhe Nazim Hikmet)
 • 16:00 Pastrimi i Kampausit te Shkollave te Mesme

29 Prill 2022 – E premte

 • 10:00 Pastrimi i zones Dheu i Bardhe dhe Banja
 • 13:00 Pastrimi i fshatit Bresalc
 • 15:00 Mbjellja e luleve neper rreth-rrotullimet e qytetit
 • 16:00 Pastrimi ne shkollat fillore (Rexhep Elmazi dhe Ibrahim Uruqi )
 • 20:00 Larja e rrugeve

04 Maj 2022 – E merkure

 • 10:00 Vendosja e kontiereve te mbeturinave
 • 13:00 Pastrimi i Zones ( Kamnik dhe Bojanina )
 • 14:00 Pastrimi i shkolles fillore (Thimi Mitko)
 • 15:00 Mbjellja e drunjeve dekorativ Ne vetem nje zone
 • 18:00 Te pikturojme natyren ( DKRS-se dhe Shkolla e Artit )

08 Maj 2022 – E diel

 • 08:00 Hiking (Klubi Alpin Gjilani)
 • 10:00 Elimini i deponis ilegale Perlepnice
 • 11:00 Pastrimi i fshatit Perlepnice
 • 13:00 Pastrimi i shkolles fillore ( Skenderbeu )
 • 15:00 Pastrimi i Pendes se Perlepnices

10 Maj 2022 – E marte

 • 10:00 Pastrimi i Pendes se Livocit te Eperm
 • 12:00 Pastrimi i shkolles fillore ( Vatra e Diturise )
 • 13:00 Pastrimi i fshatit te Livocit te Eperm
 • 15:00 Eliminimi i Deponis Ilegale te Livocit te Eperm

13 Maj 2022 – E premte

 • 10:00 Pastrimi i Varrezave te Qytetit
 • 13:00 Elimini i deponise ilegale lagjja e 8-te
 • 15:00 Pastrimi i QMF-ve ne fshatra
 • 20:00 Larja e rrugeve

16 Maj 2022 – E hene

 • 08:00 Pastrimi, rregullimi i ndricimit dhe mbjellja e drunjeve (Varrezat e Deshmoreve)
 • 10:00 Pastrimi i QMF-ve te qytetit
 • 13:00 Pastrimi i zones Rruga e Prishtines
 • 15:00 Pastrimi i shkolles fillore (Sadullah Brestovci)

19 Maj 2022 – E enjte

 • 08:00 Pastrimi i Varrezave te Deshmoreve
 • 10:00 Pastrimi i fshatit Zheger
 • 13:00 Eliminimi i deponis ilegale ne Zheger
 • 15:00 Pastrimi i shkolles fillore (Agim Ramadani)

24 Maj 2022 – E marte

 • 08:00 Pastrimi i Varrezave te Deshmoreve
 • 10:00 Rregullimi i ndricimit dhe mbjellja e drunjeve (Varrezat e Deshmoreve)
 • 13:00 Pastrimi i zones Rruga e Prishtines
 • 15:00 Pastrimi i shkolles fillore (Sadullah Brestovci)

27 Maj 2022 – E premte

 • 10:00 Elimini i deponis ilegale Zabel (Te pishat)
 • 13:00 Pastrimi i zones Arberia, Rosaleta dhe Zabeli
 • 15:00 Pastrimi i shkolles fillore (Abaz Ajeti)
 • 20:00 Larja e rrugeve

29 Maj 2022 – E diel

 • 08:00 Pastrimi i Kalase se Pogragjes
 • 10:00 Pastrimi i Fshatit te Pogragjes
 • 13:00 Pastrimi i shtratit te Lumit
 • 15:00 Pastrimi i shkolles fillore (Liria)

31 Maj 2022 – E marte

 • 08:00 Pastrimi i shtratit te lumit Uglar
 • 10:00 Pastrimi i fshatit Uglar
 • 15:00 Pastrimi i shkolles fillore (Sadullah Brestovci)

02 Qershor 2022 – E enjte

 • 08:00 Pastrimi i Fshatit Malisheve
 • 10:00 Pastrimi i Shkolles Fillore (Abdullah Tahiri)
 • 13:00 Pastrimi i shtratit te lumit ne Malisheve

05 Qershor 2022 – E diel

 • 08:00 Hiking (Klubi Alpin Gjilani)
 • 15:00 Mbjellja e drunjeve dekorativ
 • 18:00 Mbyllja e Fushates ( Konference per media )

You Might Also Like