Gjilan

Ja kur do të mbahet mbledhja e parë inauguruese e Kuvendit të Komunës së Gjilanit

Mbledhja e parë inauguruese e Kuvendit të Komunës së Gjilanit mbahet më datë 9.12.2021.

Ceremonia fillon në ora 10:00, në sallën e Kuvendit të Komunës së Gjilanit.

RENDI I PUNËS I MBLEDHJES INAUGURUESE TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË GJILANIT

10:00-10:15 Arritja dhe nënshkrimi i anëtarëve të Kuvendit të Komunës dhe pjesëmarrësve tjerë
10:15-10:30
Fjala mirëseardhëse e anëtarit më të vjetër të Kuvendit të Komunës
Fjala mirëseardhëse
10:30-10:45
Kryesimi i mbledhjes nga anëtari më i vjetër i Kuvendit të Komunës
Dhënia e Betimit nga anëtarët e Kuvendit të Komunës,
Dhënia e Betimit të Kryetarit të Komunës,

10:45-11:00

Fjala përshendetëse e Kryetarit të Komunës, z.Alban Hyseni
11:00-11:15 Fjala përshëndetëse nga MAPL

11:15
Mbyllja e seancës

You Might Also Like