ARSIMI

Komuna e Vitisë do të ndajë 133 bursa për studentët vitias

Si edhe në të kaluarën edhe sivjet komuna e Vitisë ka vendos që të ndajë bursa për studentët vitias e veqmas të atyre të cilët studojnë profilet deficitare për të cilat ka nevojë kjo komunë.E se është kështu shifet edhe sot kur Drejtoria për Arsim e kësaj komune ka shpallur Konkursin Publik për ndarjen e bursave për studentët e Komunës së Vitisë dhe atë për vitin akademik 2018/19.

Fatbardha Emini, Drejtoresh për Arsim në Viti, tha se këto bursa do të ndahen konform Rregullores për ndarjen e bursave për studentët e Komunës së Vitisë si dhe buxhetit të planifikuar.

Ajo tha se për vitin akademik 2018/19, do të bëhet ndarja e bursave për 133 studentë vitias dhe atë në vlerë prej 300€. Ajo bënë me dije se bursat do të ndahen për studentë të fakulteteve deficitarë, për student të familjeve përfitues të ndihmës sociale, student të familjeve të dëshmorëve të luftës, invalid të luftës dhe veteran të luftës si dhe studentë të familjeve pa prind në jetë.

Drejtoresha Emini, u shpreh se aplikacionet merren dhe dorëzohen në Drejtorinë Komunale të Arsimit në Viti, nga dita e sotme dhe se ky konkurs publik do të qëndroj

i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit.Përndryshe Konkursi Publik është i publikuar edhe në ueb faqen zyrtare të komunës së Vitisë. Aziz Zuka

You Might Also Like