ARSIMI

Nëntë programe studimore ofrohen për studentët e rinj në studimet themelore

Nëntë programe studimore ofrohen për studentët e rinj në studimet themelore, në Fakultetin e Filologjisë. Të studiosh në këtë fakultet, do të thotë të rritesh profesionalisht në shtëpinë prijëse të gjuhëve dhe të komunikimit në vend. 📚

Më 6 qershor, duke nisur nga ora 15:00, bashkohu në sesionin informues, për të kuptuar më shumë rreth mundësive që ofron ky fakultet.

Detaje të plota rreth sesionit gjeni në linkun në vijim: https://www.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,35,1657

 

You Might Also Like