Libri

Poetit

Dhe dua t’i gjejë fjalët më të ëmbla
Të tregoj se çfarë vlere ke
Dhe dua t’i gjejë fjalët më të pastra
Të tregoj se çfarë shpirti ke
Dhe dua t’i gjejë fjalët më të mira
Të tregoj se çfarë zemre ke
Dhe dua t’i gjejë fjalët më të bukura
Të tregoj se çfarë ndjenje ke
Dhe dua t’i gjejë fjalët më të hidhura
Të tregoj se çfarë jete ke
Dhe dua t’i gjejë fjalët më të lehta
Te tregoj se çfarë hije ke
Dhe dua t’i gjejë fjalët më të rënda
Të tregoj se çfarë peshe ke
Dhe dua t’i gjejë fjalët më të shtrenjta
Të tregoj se çfarë përjetimi ke
Dhe dua t’i gjejë fjalët më të brishta
Të tregoj se çfarë ëndrrave ke
Dhe dua t’i gjejë fjalët më të mëdha
Te tregoj se çfarë vargjeve ke
Dhe dua t’i gjejë fjalët, vargjet
Te tregoj se fjalë në varg brenda vetes je!

Leonora Bruçaj

You Might Also Like