Gjilan

Së bashku drejt synimit për të ardhmen

Ne kuadër të aktivitet Policore me komunitet ,me date 24/04/2024 Njësia Sektoriale dhe Komunitetit nga Stacioni Policor në Gjilan, në bashkëpunim me KFOR-in turk ,Drejtorinë e Arsimit Komunal në Gjilan kanë realizuar  projektin “Së bashku drejt synimit për të ardhmen” , ku 34 nxënës multi-etnik nga shkollat fillore të Gjilanit kanë marrë pjese në këtë projekt duke vizituar kampin Ushtarak të KFOR,it Turk ” Sulltan Murat ” në Prizren.
Gjate kësaj vizite nxënësit kanë pasur aktivitete të ndryshme rekreative si lojëra  dhe gara të ndryshme sportive , të gjitha këto aktivitete janë realizuar  nën shoqërimin e mësimdhënësve nga shkollat e tyre ,përfaqësuesit nga DKA,ja  dhe nga zyrtare policor nga Njësia Sektoriale dhe Komunitetit të Stacionit Policor Gjilan.

You Might Also Like