Te ndryshme

SHPALLJE

Ragmi Zenuni nga Gjilani shpall të pavlefshme vendimin për njohjen e gradës universitare “Jurist i diplomuar” të fituar në Universitetin Shtetëror të Tetovës si e barasvlershme me gradën universitare “Jurist i diplomuar” në Universitetin e Prishtinës.

You Might Also Like