Kamenicë

Arlinda Sejdiu është Drejtoresha e re e Drejtorisë së Administratës së Përgjithshme në Kamenicë

Arlinda Sejdiu është Drejtoresha e re e Drejtorisë së Administratës së Përgjithshme.
Ajo është Master i Ekonomisë me theks të veçantë e përgatitur në fushën e Menaxhmentit dhe Biznesit.
Ka punuar si ligjëruese në institucione të arsimit të lartë dhe në sektorin bankar.
I prezantova ambientet e punës si dhe kolegët me të cilët do të punojë.
I tregova që si qeverisje thirremi për korrektësi e në shërbim të qytetarëve, gjë të cilën e presim edhe nga ajo.
Ne shpresojmë që Arlinda me përvojën dhe njohuritë e fituara, ta bëjë DAP-në njërin nga sektoret më të suksesshme komunale.
Kryetari i Kamenicës, Kadri Rahimaj.

You Might Also Like