Gjilan

Banorët e Përlepnicës falënderojnë zëvendësministrin Rexhep Kadriu për punën e bërë

Edhe një punë e mirë është përfunduar me sukses, pra është vendosur llamarina e re në kulmin e shkollës tonë si pjesë shtesë e projektit te renovimit te shkollës.

Falenderojmë zëvendës ministrin e Ministrisës së Ekonomisë z. Rexhep Kadriu për përkrahjen dhe pranimin e kërkesës tonë!

You Might Also Like