LAJME

Punëtoria Podium – Forma e Aplikimit-Qendra e Inovacionit Gjilan

Punëtoria Podium – Forma e Aplikimit-Qendra e Inovacionit Gjilan
Kjo është Forma e Aplikimit për pjesëmarrje në programin Podium nga Unicef Kosovo Programme dhe IPKO Foundation.

Gjatë përvojës në Podium do të mësoni për vetëdijësimin rreth çështjeve që janë të rëndësishme për ju dhe komunitetin tuaj dhe do të mësoni të bashkëpunoni me bartësit e detyrave për të futur këto çështje në agjendat e tyre.

Podium: Punëtoria Avokimi për Ndryshim mëson adoleshentët dhe rininë e grupeve më të margjinalizuara në Kosovë si të luftojnë për nevojat dhe të drejtat e komuniteteve të tyre. Është një iniciativë e krijuar për të përmirësuar qëndrueshmërinë e adoleshentëve dhe rinisë duke zhvilluar njohuritë për drejtat e tyre, duke përmirësuar vetëdijesimin mbi fuqinë e ndryshimit social dhe avokimit; dhe duke kultivuar menaxhim të fushatës dhe taktikat e avokimit – gjatë përmirësimit të vetëbesimit dhe fuqizimit.

KRITERET PËR APLIKIM:
Ekipi juaj duhet t’i ketë së paku katër anëtarë duke përfshirë edhe juve, dhe jo më shumë se pesë (5) anëtarë tërësisht;
Çdo anëtar i ekipit tuaj duhet të jetë nga 15 – 18 vjeç;
Çdo anëtar duhet të jetë qytetarë i/e komunës së Gjilanit;
Çdo anëtar duhet të jetë prezent përgjatë punëtorisë, më 7, 8 dhe 9 tetor,  2022.

Afati i fundit për aplikim: e premte, 30 shtator, 2022, 11:59.

KËSHILLË
Përzgjidhni anëtarët e ekipit me interesa dhe aftësi të ndryshme – ekipi juaj është më i mirë kur ka diversitet dhe mendime të ndryshme!

A keni nevojë për ndihmë?
Ne jemi këtu për ju. Mund të na kontaktoni:
—Përmes telefonit: Telefononi ose dërgoni mesazh në +383 (0) 45 471 963  ose +383 (0) 44 870 722  dhe ne do t’ju ndihmojmë në procesin e aplikimit.
—Përmes emailit: Dërgoni email në [email protected] për udhëzime.

You Might Also Like