Te ndryshme

SHPALLJE

Valmira Xhemajli nga Pozharani,shpall te pavlefshme deftesat e shkolles fillore ,leshuar nga SHFM!Halil Alidema “ne Poxharan.

Merita Xhemajli,nga Pozharani,shpalle te pavlefshme deftesatbe shkolles fillore leshuar nga SHFMU”Halil Alidema ” ne Pozharan

You Might Also Like