ARSIMI

Sipas Drejtorisë së Arsimit në Gjilan 90 përqind e nxënësve janë pajisur me libra

Informatë rreth teksteve shkollore

Sipas të dhënave që sot i kemi siguruar nga zyrtarët e Arsimit dhe Drejtorët e Shkollave në Komunën tonë, 90% e nxënësve janë të pajisur me tekste shkollore, ndërsa 10% për shkak të alternativave që ndryshojnë çdo vit pritet që brenda kësaj jave të realizohen.

Drejtoria e Arsimit në Gjilan është shembulli më i mirë i mundshëm!

Për një vit të mbarë shkollor

You Might Also Like