Gjilan

UKZ shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj

UKZ shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj.
UKZ shpall konkursin për pranimin e studentëve të rinj, në nivelin bachelor, me datë 12 korrik 2022.
Ftohen të gjithë të interesuarit që ta përcjellin konkursin në ueb faqen e Universitetit ditën e shpalljes.

You Might Also Like