Te ndryshme

SHPALLJE

Muhamed Mustafa shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën të lëshuara nga Shkolla e Mesme e Artit Pamor.

You Might Also Like