ARSIMI

Në Zarbicë do të fillojë projekti pēr  renovimin e  Shkollës-Mejtepit

Objekti i ndërtuar në vitin 1904, ku shërbeu Mësuesi,  Hoxha e inovatori Hasan Masurica.
Ndërsa me përfundimin e Luftës së Dytë Botërore, përkatësisht në vitin 1946 në Zarbicë është hapur Shkolla  shqipe tetëvjeçare me emrin e heroit tonë Kombëtarë ,,Skënderbeu”, me Mësues të parë pishtarin e arsimit Shqip, Tahir Z.Berisha.
Si Institucion arsimor punoi deri në vitin 1981, në këtë ish-objekt kishte funksionuar edhe Administrata që Zarbica vitet 1950-ishte Komunë.
Shkolla-Mejtepi i Zarbicës është dhe do të mbetët emblema dhe i dentiteti i  Malësisë, Tempulli i dijes  që barti luftimin e prapambejtjes në heqje së feregjes(perdes), mësimin e ABC-ës dhe organizmin e kurseve  për zhdukjen e analfabetizimit në këtë hapsirë Shqiptare.
Shkolla Mejtepi i Zarbicës brenda vetës ngërthen historinë e arsimit, kulturën dhe  trashëgimin e mirëfilltë materiale të kësaj pjese.
Sot, datë 28 Tetor,  një ekip profesionale nga Komuna e Bujanocit ishin në vizit të objektit shkollës Mejtepit, dhe kan realizuar   matjen, inqizimin ku pastaj  do bëhet projekti në parallogaritjen e renovimit të     Shkollës-Mejtepit të Zarbicës.
Ky projekt do të realizohet përmes ndonjë donacioni.
Pas renovimit,  ky objekt do të regjistrohet  si  objekt i trashigimis kulturoro-historike, nën mbrojtje të ligjit pasi është dhe ruan  vlera të mdha.
Veprimtari dhe publicisti Refik Hasani, nga  Zarbica është inciator për renovim të  Shkollës-Mejtepit në Zarbicë.
Refik Hasani

You Might Also Like