Libri

LULEMËNGJESI

Xheladin Rexhepi
LULEMËNGJESI
thith oksigjen Ropoti
Ulkonjë Lypeteni
me lumenjtë vrushkuj vrullshëm
gufuar nga palcë e shkembit
shkumbëzuar nëpër gurëz të bardhë
vjedhur Tanushe
me stalagmite dhe stalaktite akulli
lulemëngjesi
kurorë soneti
Etnë zjarrçelur
magmë dashurie
Shkëputur nga libri “Shitësit e borës”

You Might Also Like